“Bezpieczny Senior” – spotkanie Klubu Aktywnego Seniora

25 maja 2017 roku odbyło się spotkanie Klubu Aktywnego Seniora z Dzielnicowym PP Mieszkowice – Moryń st. asp. Zbigniewem Kamińskim. Prelekcję zorganizowano w ramach akcji “Bezpieczny Senior”.

Tematy poruszone podczas spotkania miały na celu uzmysłowienie seniorom jak wielka jest skala oszustw na tzw. “wnuczka”, a także jak ważne jest zastosowanie w życiu codziennym kilku bardzo ważnych zasad bezpieczeństwa.

instr. Agata Kagan
Miejski Ośrodek Kultury
w Moryniu