Dożynki Gminne w Klępiczu – relacja

Tegoroczne Gminne Dożynki zorganizowane zostały w sołectwie Klępicz. Trud przygotowań dzielony między Sołectwo Klępicz, Miejski Ośrodek Kultury, Parafię Klępicz, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochotniczą Straż Pożarną ze Starego Objezierza oraz pozostałe sołectwa Gminy Moryń zagwarantował odpowiedną oprawę gminnego święta plonów.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14:00 w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM. Mszę świętą dziękczynną, która zakończyła się poświęceniem wieńców dożynkowych, koncelebrowali Proboszcz Parafii ks. Andrzej Lemieszko oraz ks. Marek Winnicki Proboszcz Parafii Godków. Symboliczny bochen chleba do ołtarza ponieśli Starosta i Starościna dożynek czyli Artur Granda i Ewa Jessa-Granda.

Po Mszy św. dożynkowy korowód prowadzony przez Ludową Kapelę Dębniacy z Dębnowskiego Ośrodka Kultury ruszył w stronę boiska sportowego, gdzie kontynuowano dożynkowe obrzędy, po których rozpoczął się Turniej Sołectw.

W tym roku do rywalizacji przystąpiło sześć sołectw (Klępicz, Witnica, Bielin, Przyjezierze, Stare Objezierze, Mirowo) oraz miasto Moryń. Po emocjonujących potyczkach na wesoło przechodni puchar zdobyła drużyna gospodarzy wyprzedzając o włos Sołectwo Witnica i kolejne Sołectwo Bielin. W trakcie sportowej rywalizacji do trudnego zadania przystąpiła komisja, która musiała wskazać najładniejszy wieniec dożynkowy, a wybór był naprawdę trudny ponieważ wszystkie wieńce były pięknie przygotowane. Ostatecznie drugi rok z rzędu za najładniejszy uznano wieniec sołectwa Mirowo.

Około godziny 19:00 dzieci do wspólnej zabawy zaprosił rewelacyjny animator „Loczek”. Zakręcone gry i zabawy wywołały wiele radości wśród najmłodszych uczestników dożynek. Kolejne emocje związane były z loterią dożynkową, w której główną nagrodą był rower miejski. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną poprowadzoną przez LOKUSA czyli Tomasza Mażewskiego.

Dodatkową atrakcją Dożynek Gminnych była oblegana przez dzieci „Mini wystawa zabytkowych motocykli”, która okazała się nieoczekiwaną konkurencją dla dmuchanego zamku.

Burmistrz Morynia, Sołtys Sołectwa Klępicz wraz z Radą Sołecką oraz Artur Granda Radny Rady Miejskiej w Moryniu,  serdecznie dziękują za wszelką pomoc w organizacji Dożynek Gminnych.

Dziękujemy: rolnikom z gminy Moryń, bez których pracy nie byłoby święta plonów i wieńców dożynkowych, ks. Andrzejowi Lemieszce i ks. Markowi Winnickiemu za koncelebrę Mszy św. dziękczynnej, Marcinowi Kowalczykowi i Mariuszowi Malinowskiemu właścicielom spółki Golden Grot Kowalczyk Malinowski Sp.j. za wsparcie finansowe, Elżbiecie Piątkowskiej i Katarzynie Potapińskiej za chleb dożynkowy, Sołectwu Witnica i Kołu Gospodyń Wiejskich z Witnicy za pyszny bigos i pomoc w wydawaniu poczęstunku dla uczestników dożynek, Sołectwu Bielin i Stowarzyszeniu Aktywnych Gospodyń za znakomite leczo, namiot i zestawy piknikowe, Sołectwu Gądno za wyśmienitą zupę dyniową, Sołectwu Nowe Objezierze za wodę, zestawy piknikowe i ciasto, Sołectwu Stare Obiezierze i Kołu Gospodyń Wiejskich ze Starego Objezierza za obsługę gastronomiczną, namioty i zestawy piknikowe, Sołectwu Mirowo za namiot, pomoc przy rozstawianiu i składaniu namiotów oraz ciasto, Sołectwu Przyjezierze i Kołu Gospodyń Wiejskich z Przyjezierza za ciasto i hot-dogi, Janowi Olszańskiemu właścicielowi pasieki Miody Jana za słodkie podarki dla dzieci, Adamowi Nowińskiemu za użyczenie alkogogli na Turniej Sołectw, Markowi Kurjacie ze przeprowadzenie Turnieju Sołectw, Pawłowi Plucie, Markowi Kaganowi, Janowi Andrzejczakowi, Piotrowi Żulikowi oraz Arturowi Grandzie za udostępnienie motocykli na wystawę, Dyrektorowi oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu oraz Dyrektorowi i pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, bez których wsparcia Dożynki Gminne nie miałyby wystarczającego zaplecza technicznego, finansowego, artystycznego i ludzkiego, druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Objezierzu, którzy nie tylko zabezpieczyli przemarsz korowodu dożynkowego ale pomagali także w rozstawianiu namiotów oraz usunęli gniazdo os z terenu, na którym odbyły się dożynki, Adamowi Kaganowi z rodziną oraz Edwardowi Plucie za przygotowanie pięknie przystrojonego środka transportu dla Kapeli Dębniacy, Marcinowi Sobczyńskiemu za użyczenie przedłużacza siłowego, Lucjanowi Maciejskiemu za użyczenie sprężarki, Jerzemu Olszańskiemu za użyczenie agregatu. Na koniec pragniemy serdecznie podziękować mieszkańcom Klępicza za wzorowe przygotowanie wsi do Dożynek Gminnych.

Pełna fotorelacja z dożynek dostępna jest na facebooku: https://www.facebook.com/pg/UrzadMiejskiwMoryniu/