Dożynki Gminne w Moryniu

Burmistrz Morynia, Przewodnicząca wraz z Zarządem Mieszkańców Miasta Moryń oraz Proboszcz Parafii p.w. św. Ducha w Moryniu zapraszają na Dożynki Gminne. 10 września 2022 r.

13:00 Uroczysta Msza Święta Dziękczynna za tegoroczne plony pod przewodnictwem ks. Proboszcza Sławomira Pawlaka – Kościół p.w. św. Ducha w Moryniu

  • Przemarsz Korowodu Dożynkowego z wieńcami prowadzonego przez kapelę BORZYMIANKA
  • Powitanie przybyłych gości przez Burmistrza Morynia oraz Starościnę i Starostę Dożynek
  • Obrzędy Dożynkowe w wykonaniu kapeli BORZYMIANKA

15:00 Prezentacje wokalne dzieci i Młodzieży z MOK w Moryniu

15:20 Występ zespołu CZCIBORZANIE z Cedyni

15:45 TURNIEJ SOŁECTW o Puchar Przechodni Sołtysów Gminy Moryń

18:15 Recital ANASTASII SIKOZY

19:00 Teatr rozmaitości GWITAJCIE – biesiada ludowa

20:30 Koncert zespołu HANGOVER

21:15 – 01:00 Zabawa – DJ ENDRIU

DODATKOWE ATRAKCJE: Animacje dla dzieci, malowanie twarzy, zamki dmuchane, wata cukrowa, stoiska z zabawkami, poczęstunek sołectwz Gminy Moryń, stoisko gastronomiczne Przyjeziersko – Moryńskiego Koła Gospodyń Wiejskich „KUMOSZKI”

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

  • Wystawa sprzętu rolniczego „OD SIERPA DO KOMBAJNU”
  • Wystawa malarstwa grupy plastycznej BAROKOWE PERŁY
  • Wystawa malarstwa grupy plastycznej 5 WYMIAR
  • Kiermasze z lokalnymi produktami ekologicznymi oraz rękodziełem
  • Militaria, motcykle i auta PRL

Organizatorami są: Gmina Moryń, Zarząd Mieszkańców Miasta Moryń, Sołtysi Gminy Moryń, Parafia p.w. św. Ducha w Moryniu, Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Moryń oraz Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu.