Dzień Kobiet z Kołem Plastycznym “Radosne Rococco”

W tym wyjątkowym dniu przesyłamy wszystkim Kobietom wyjątkowe życzenia oraz oryginalne obrazy wykonane w trakcie zajęć plastycznych online w Kole Plastycznym „Rdosne Rococco”

Z parasolem idzie Pani,

więc podejdę zaraz do niej.

Coś miłego Pani powiem:

niech się cieszy szczęściem, zdrowiem.

I obsypię ją kwiatami,

jak drogimi prezentami.

Bo dziś przecież jest Dzień Kobiet,

niespodzianki dzisiaj robię:

sypię kwiatki i kwiatuszki

na kobietki i dziewuszki.

Niech Im szczęście przyciągają

i marzenia niech spełniają!!!