Festiwal nauki „DZIEŃ GŁAZU” – relacja –

Tegoroczna V edycja festiwalu nauki „Dzień Głazu” odbyła się w minioną środę 10 maja 2017r. Tematem przewodnim była ekologia i ochrona środowiska. Celem Festiwalu jest promocja Gminy Moryń oraz różnych dziedzin nauki – od geologii, poprzez historię, przyrodę, geografię – aż po sztukę.

Uroczystego otwarcia dokonali Sekretarz Gminy Moryń Jerzy Choroszewicz i wiece przewodniczący Rady Miejskiej w Moryniu Krzysztof Konecki.

W sali Geoparku odbyły się prelekcje, w których wzięła udział młodzież gimnazjalna. Tytuły tematów to:

  • Był sobie kamień polny…”– wykł. dr Artur Skowronek – dyrektor Oddziału Pomorskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Szczecinie;

  • Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego – współczesne rozwiązania w ochronie środowiska” – wykł. Paweł Baszczuk – Państwowe Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Zielonej Górze;

W związku z tym, iż brzydka aura nie pozwoliła przeprowadzić warsztatów – zaplanowanych w formie pikniku naukowego w miejscu o nazwie „Kamienny Ogród” – zajęcia odbyły się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Moryniu a skorzystały z nich dzieci z klas

I – VI Szkoły Podstawowej. Głównymi tematami warsztatów były: Segregacja i recykling”, „Odnawialne źródła energii” i „Badanie eksponatów”. Zajęcia przeprowadziła firma „Świat Przygód” z Łodzi.

Organizatorem festiwalu był Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, który składa serdeczne podziękowania współorganizatorom, a są to: PIG-PIB Szczecin, PGNiG Zielona Góra, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. Szczególne podziękowania kierujemy do dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu p. Krzysztofa Jaza za użyczenie sali gimnastycznej i pomoc organizacyjną.

Marta Cacek
Miejski Ośrodek Kultury
w Moryniu