INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW WOKALNYCH

godz. 10:00 – 13:00 – zajęcia warsztatowe
godz. 15:00 – 18:00 – zajęcia warsztatowe

Warsztaty poprowadzą – Olga Olejnik oraz Marcelina Bienkiewicz