Mały Konkurs Recytatorski (etap gminny)

W piątek – 09.03.2018r. – uczniowie  Zespołu Szkół w Moryniu wzięli udział w Małym Konkursie Recytatorskim (etap gminny) zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu.

Eliminacje odbyły się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz klasy VII i gimnazjum, do których zgłoszono w 20 uczestników. Po burzliwej naradzie jury w składzie: przewodnicząca Aneta Kowal oraz Eugenia Hajduk i Teresa Lechowska do etapu powiatowego zakwalifikowało następujące osoby:

kategoria klas I-III:

  1. Iga Zelmachowicz
  2. Giannis Podgórny
  3. Julia Tarnowska

kategoria klas IV-VI

  1. Wannesa Adamska
  2. Ewa Cacek
  3. Maria Kukla

kategoria kl. VII i gimnazjum

  1. Kinga Rozkrut.

Ponadto wyróżnienie otrzymała Martyna Rogalska. Organizator składa serdeczne podziękowania członkom komisji za udział w konkursie oraz wszystkim nauczycielom i rodzicom zaangażowanym w przygotowanie uczestników.

Eliminacje powiatowe odbędą się 16 marca (piątek) w Centrum Kultury w Chojnie.