Nabór ofert dotyczących kompleksowej obsługi Festynu Sportowo – Rekreacyjnego Jarmark Moryński 2017

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu ogłasza nabór ofert dotyczących kompleksowej obsługi Festynu Sportowo – Rekreacyjnego Jarmark Moryński 2017, który odbędzie się 22 lipca 2017 r.

Oferty przyjmowane będą do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu ul. Szeroka 12, tel. 91 4146123

Otwarcie i ogłoszenie wyników naboru nastąpi o godz. 12.10 w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA OBSŁUGĘ KOMPLEKSOWĄ FESTYNU SPORTOWO-REKREACYJNEGO „JARMARK MORYŃSKI”, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 31.05.2017 r., godz. 12.10

Przedmiotem oferty jest dzierżawa części terenu należącego do działki nr 25 obręb 3 miasta Moryń

CENA MINIMALNA – 4.800,00 zł.

ZAKRES OBSŁUGI OBEJMUJE

  • minimum 300 miejsc siedzących dla publiczności (w tym: 200 miejsc siedzących pod zadaszeniem – namioty, parasole),
  • minimum 8 stoisk gastronomicznych,
  • minimum 4 stoiska z atrakcjami dla dzieci (np. dmuchańce, trampolina),
  • minimum 4 stoiska handlowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia na terenie objętym dzierżawą stoisk KGW oraz innych Stowarzyszeń z terenu Gminy, a także stoisk promocyjnych.

Podmiot, który złoży najlepszą ofertę finansową, jest zobowiązany do podpisania umowy do dnia 10 czerwca 2017 r.  i wpłacenia całej oferowanej kwoty do dnia 07 lipca 2017  roku.

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego ogłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres: mokmoryn@gmail.com najpóźniej do dnia 23.05.2017 r. Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia będą opublikowane na stronie www.moryn.pl  najpóźniej 24.05.2017 r.