Nabór ofert dotyczących kompleksowej obsługi Festynu Sportowo – Rekreacyjnego Jarmark Moryński 2018

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu ogłasza nabór ofert dotyczących kompleksowej obsługi Festynu Sportowo – Rekreacyjnego Jarmark Moryński 2018, który odbędzie się 20-21 lipca 2018 r.

Oferty przyjmowane będą do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu ul. Szeroka 12, tel. 91 4146123. Otwarcie i ogłoszenie wyników naboru nastąpi o godz. 12.10 w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA OBSŁUGĘ KOMPLEKSOWĄ FESTYNU SPORTOWO-REKREACYJNEGO „JARMARK MORYŃSKI”, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27.04.2018 r., godz. 12.10

Przedmiotem oferty jest dzierżawa części terenu należącego do działki nr 25 obręb 3 miasta Moryń.

CENA MINIMALNA – 6.800,00 zł.

ZAKRES OBSŁUGI OBEJMUJE

  • minimum 400 miejsc siedzących dla publiczności (w tym: 300 miejsc siedzących pod zadaszeniem – namioty, parasole),
  • minimum 8 stoisk gastronomicznych,
  • minimum 4 stoiska z atrakcjami dla dzieci (np. dmuchańce, trampolina),
  • minimum 6 stoisk handlowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia na terenie objętym dzierżawą stoisk KGW oraz innych Stowarzyszeń z terenu Gminy, a także stoisk promocyjnych.

Podmiot, który złoży najlepszą ofertę finansową, jest zobowiązany do podpisania umowy do dnia 10 maja 2018 r.  i wpłacenia całej oferowanej kwoty do dnia 25 czerwca 2018  roku.

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego ogłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres: mokmoryn@gmail.com najpóźniej do dnia 23.04.2018 r. Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszenia będą opublikowane na stronie www.moryn.pl  najpóźniej 24.04.2018 r.