“Nauczmy się na pamięć tego kraju” – czyli “Majówka 2018” w Moryniu

W miniony wtorek 1 maja br. na rynku miejskim w Moryniu miała miejsce “Majówka” z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Celem organizatorów było uzmysłowienie wszystkim przybyłym na uroczystość, jak ważną rolę odgrywają w naszym życiu w/w święta, jak szczególnym symbolem jest flaga narodowa – oznaka wolnego i niepodległego państwa, widoczny i wymowny atrybut naszych najcenniejszych wartości –  oraz godło państwowe, jakie znaczenie w historii naszego kraju  miała Konstytucja 3 Maja z 1791 roku, i wreszcie wskazanie najmłodszym pięknych postaw patriotycznych.

Uroczystość rozpoczął występ dzieci i młodzieży  z Zespołu Szkół w Moryniu pod kierunkiem p. Joanny Podsiadło i Ilony Włodarczyk. Przedstawiono montaż słowno-muzyczny – pt. „Nauczmy się na pamięć tego kraju”.  Talenty muzyczne zaprezentowali także soliści oraz zespoły z Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu pod kierunkiem instr. Ewy Kwiecień.

Po części oficjalnej rozpoczął się festyn majowy, podczas którego najmłodszym odbiorcom  przygotowano moc atrakcji: malowanie twarzy  (instr. Barbara Sobolewska), bańki mydlane, konkursy, gry i zabawy z „Zakręconym Animatorem Loczkiem” ze Szczecina.  Nie zabrakło również zamków dmuchanych. Koło LOK „Dzik” z Morynia przygotowało dla wszystkich chętnych strzelnicę pneumatyczną. Na scenie muzycznej z koncertami wystąpiły: zespół Niespodzianka z Mieszkowic oraz Trio Akordeonowe z Morynia. Miejska Biblioteka Publiczna w Moryniu przygotowała Kiermasz Taniej Książki.

Organizatorzy imprezy Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu oraz Urząd Miejski w Moryniu składają serdeczne podziękowania dyrekcji, uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół w Moryniu,  rodzicom za pomoc techniczną. Szczególne podziękowania kierujemy do p. Krzysztofa Grędy – właściciela lodziarni LUCYNKA w Moryniu – za ufundowanie deserów lodowych dzieciom
i młodzieży biorącej udział w uroczystości.

 

Marta Cacek
 Miejski Ośrodek Kultury
 w Moryniu