NOC W BIBLIOTECE

Zapraszamy na wyjątkową “NOC W BIBLIOTECE” 7 czerwca 2023 roku od godziny 20:00 w Zielonym Zakątku za Miejskim Ośrodekiem Kultury w Moryniu. W programie m.in. spotkanie z ks. Sławomirem Pawlakiem oraz Krzysztofem Grzywną, miłośnikami zabytków i podróży rowerowych.