“Odjazdowy Bibliotekarz” 2017

Miejska Biblioteka Publiczna w Moryniu zaprasza w niedzielę 11 czerwca o godz. 10:00 na rajd pn. „Odjazdowy Bibliotekarz”. Jest to VII ogólnopolska edycja – (V moryńska) – kampanii, w ramach której organizowane są przejazdy rowerowe: bibliotekarzy, czytelników oraz ogółu miłośników słowa pisanego, bibliotek i rowerów, połączona z promocją czytelnictwa i aktywnego modelu życia.


Zapisy pod nr tel. 91 4146100 , e-mail: bibliotekarz200@wp.pl lub w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Moryniu

Cele akcji to:
• promowanie bibliotek i czytelnictwa;
• integracja społeczności lokalnych;
• walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotek i bibliotekarzy;
• kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek, czytania, książek, bibliotekarzy;
• integracja środowiska bibliotekarskiego;
• propagowanie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego;
• propagowanie roweru jako środka transportu.