„Odjazdowy Bibliotekarz” – „RAJD POLNY”

Miejska Biblioteka Publiczna w Moryniu zaprasza niedzielę 12 czerwca na rajd pn. „Odjazdowy Bibliotekarz” – „RAJD POLNY” w ramach którego organizowane są przejazdy rowerowe: bibliotekarzy, czytelników oraz ogółu miłośników słowa pisanego, bibliotek i rowerów, połączona z promocją czytelnictwa i aktywnego modelu życia.

START: godz. 10:30 RYNEK MIEJSKI W MORYNIU

META: ZIELONY ZAKĄTEK ZA MIEJSKIM OŚRODKIEM KULTURY W MORYNIU.

Cele akcji to:

● promowanie bibliotek i czytelnictwa,

● integracja społeczności lokalnych,

● walka ze stereotypowym postrzeganiem bibliotek i bibliotekarzy,

● kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek, czytania, książek, bibliotekarzy,

● integracja środowiska bibliotekarskiego,

● propagowanie modelu aktywnego spędzania czasu wolnego,

● propagowanie roweru jako środka transportu.