Regulamin festynu sportowo – rekreacyjnego “SPORT I ROZRYWKA 2023”

REGULAMIN IMPREZY

Festyn Sportowo-Rekreacyjny “SPORT I ROZRYWKA 2023”

Termin imprezy: 22 lipca 2023 r

MIEJSCE IMPREZY: Plac za urzędem miejskim w Moryniu przy ul. Szerokiej

 1. Wszystkie osoby biorące udział w imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegać regulaminu imprezy.
 2. W miejscu odbywania się imprezy nie powinny przebywać:
  1. osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy;
  2. osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty (w tym butelki szklane/ puszki) i narzędzia; ( pod groźba konfiskaty i zgłoszenia odpowiednim organom);
  3. odmawiające przeglądnięcia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają wyżej wymienione przedmioty;
  4. osoby odmawiające wylegitymowania się dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres.
  Wyżej wymienione osoby mogą zostać usunięte przez służby zapewniające bezpieczeństwo i porządek publiczny z terenu imprezy.
 3. Każda osoba zakłócająca porządek publiczny lub zachowująca się niezgodnie z regulaminem imprezy zostanie usunięta przez służby zapewniające bezpieczeństwo imprezy.
 4. Organizatorzy nie odpowiadają za dzieci pozostawione bez opieki rodziców.
 5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby uczestniczące w imprezie powinny:
  1. natychmiast powiadomić służby zapewniające bezpieczeństwo;
  2. użyć sprzętu gaśniczego;
  3. unikać paniki;
  4. stosować się do poleceń służb zapewniających bezpieczeństwo i komunikatów nadawanych przez głośniki;
  5. nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 6. Zabrania się rejestracji audio-video koncertów artystów profesjonalnych (pod groźba odebrania i przekazania sprzętu do depozytu na czas imprezy).
 7. Zabrania się wnoszenie przedmiotów wymienionych w punkcie 2b).
 8. Uczestnicząc w imprezie osoby wyrażają zgodę na umieszenie swojego wizerunku na portalach informacyjnych moryn.pl oraz mokmoryn.pl.