V Przegląd Twórczości Dziecięcej

8 czerwca o godz. 17.00 w Zielonym Zakątku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu odbył się V Przegląd Twórczości Dziecięcej z koła plastycznego, rysunkowego, szachowego oraz wokalistów z MOK.

Wernisaż prezentował prace wykonane przez dzieci i młodzież w ramach zajęć plastycznych prowadzonych przez instr. plastyki Barbarę Sobolewską oraz instr. Beatę Dziedzic-Szewczyk.

Wyselekcjonowane i zaprezentowane podczas wernisażu prace przedstawiały piękno przyrody, martwą naturę, kompozycję, architekturę. Ukazywały również znajomość różnych technik, zastosowanych w dziełach, a także znajomość barw i kształtów.

Podczas koncertu wystąpili soliści – laureaci, zdobywcy wielu nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych online oraz zespół muzyczny Wesołe Nutki.

Za całoroczną, systematyczną i wytrwałą pracę uczestnicy wszystkich zajęć w MOKu zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami przygotowanymi przez ośrodek kultury.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu składa serdeczne podziękowania instruktorom p. Beacie Dziedzic-Szewczyk, Barbarze Sobolewskiej, Magdalenie Kiełbasie, Ewie Kwiecień i Piotrowi Suchomskiemu za wspaniałą pracę, trud, wytrwałość w dążeniu do celu
i wreszcie za uśmiech, radość i wiedzę przekazywaną młodym artystom, bo jak mówił Janusz Korczak:

dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje...”.

Z całego serca dziękuję wszystkim rodzicom, za Państwa wyrozumiałość, wsparcie,
pomoc, a także bardzo dobre relacje z kadrą instruktorską . Wszystkim dzieciom – uczestnikom naszych zajęć – dziękujemy za to, że po prostu jesteście! Życzymy Wam dalszych, wspaniałych sukcesów, niegasnącej motywacji i energii do działania.