Wyniki zapytania ofertowego

Zakup oświetlenia scenicznego przeznaczonego do użytkowania w Sali konferencyjno-widowiskowej Regionalnego Biura Geoparku w Moryniu.

Pełna treść wyniku zapytania jest dostępna na stronie BIP pod adresem: https://mokmoryn.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe-do-130-tys-zl/wyniki-zapytania-ofertowego-zakup-oswietlenia-scenicznego-przeznaczonego-do-uzytkowania-w-sali-konferencyjno-widowiskowej-regionalnego-biura-geoparku-w-moryniu.html