Wyniki zapytania ofertowego

Wyniki zapytania ofertowego – Dostawa schodołazu gąsienicowego z najazdami przeznaczonego do użytkowania w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu.

Pełna treść zapytania ofertowego jest dostępna na stronie BIP pod adresem: https://mokmoryn.ssdip.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe-do-130-tys-zl/wyniki-zapytania-ofertowego-dostawa-schodolazu-gasienicowego-z-najazdami-przeznaczonego-do-uzytkowania-w-budynku-miejskiego-osrodka-kultury-w-moryniu.html