Wyróżnienie dla Julii Makówki z MOK w Moryniu.

18 maja bieżącego roku Julia Makówka otrzymała wyróżnienie w IV Festiwalu Papieskim
im. Jana Pawła II „Totus Tuus” w Baniach. Obowiązkowym repertuarem Festiwalu były utwory religijne nawiązujące do słów św. Jana Pawła II.

Premierowe i autorskie piosenki były oddzielnie oceniane i nagradzane. Julia zaprezentowała się w autorskiej piosence „Aniele mój”.
Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu reprezentowali także: Zuzanna Szeremeta, Marta
i Hubert Kwietniowie. Hubert wystąpił z autorską piosenką „Zaufaj”, do której zaakompaniował na gitarze klasycznej. Gratulujemy wykonawcom przygotowania festiwalowego repertuaru i życzymy owocnej pracy w tworzeniu własnej twórczości wokalnej.

instr. muz. Ewa Kwiecień