Zaczarowane ferie 2018 w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu…

Dobiegły końca ferie zimowe w gminie Moryń. Co ciekawego wydarzyło się podczas czasu wolnego i jak spędziły go dzieci – uczestnicy zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury?

            Tegoroczne ferie przebiegły w atmosferze magii i fantazji wprowadzonej podczas 26. Finału WOŚP przez iluzjonistę Łukasza Podymskiego. Program obejmował zajęcia edukacyjne: muzyczne, plastyczne, czytelnicze oraz – nowość w tym roku – zajęcia szachowe, realizowane poprzez zabawę. Instruktorzy zajęć świetnie ze sobą współpracowali, dzięki czemu zadania, które miały do wykonania dzieci były ciekawe i dawały możliwość wykazania się zarówno w grupie  jak
i indywidualnie.

            Codzienne literacko – plastyczno – muzyczne spotkania rozpoczynały się w bibliotece, gdzie dzieci zapoznawały się z tematem dnia, m.in.: „Wędrówki, podróże, wycieczki z zimowym misiem”, „Zatrzymujemy zimę na kamykach” – tajemnice prehistorii, „Czarujemy zimowy pejzaż” – spotkanie integracyjne z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, „Igliczki-śnieżyczki” – rozpoznawanie różnych gatunków drzew iglastych, „Dzielimy się szczęściem” – tematem zajęć był dziadek i babcia, „Zima solą malowana” – legenda o Wieliczce,  „Spotkanie z rudą wiewiórką” – portret wiewiórki z szyszką, „Bąbelkowe czary-mary” – wykonanie pracy plastycznej przy pomocy folii bąbelkowej czy wreszcie „Jaskinia lodowa” – spotkanie z p. Urszulą Kaczmarek – pasjonatką skamielin, kamieni i skał oraz zaprojektowanie własnej jaskini przy wykorzystaniu różnych technik.

            Cykl zajęć muzycznych obejmował naukę gry na instrumentach, warsztaty wokalne, bardzo lubianą przez dzieci formę rozrywki jaką jest karaoke, konkursy z nagrodami np. „Czy moja twarz brzmi znajomo? – gdzie oprócz wykonania utworu nagrodzono również charakteryzację.

            Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się dni gier edukacyjnych i nauki gry w szachy. Dzięki tym konkretnym zajęciom, a ściślej mówiąc dużemu zapotrzebowaniu na ten rodzaj zabawy wiadomo już, iż przy MOK w Moryniu powstanie koło szachowe i nauka gry w szachy  będzie kontynuowana. Feryjna podróż zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

            Serdecznie dziękujemy dzieciom za wyjątkowo liczny i aktywny udział w zajęciach. Warto dodać, iż w ciągu dwóch tygodni ferii w zajęciach  przygotowanych przez MOK w Moryniu  uczestniczyło ponad 170 osób z gminy Moryń i nie tylko.

            Dyrekcja MOK w Moryniu bardzo dziękuje instruktorom: Magdalenie Kiełbasie, Barbarze Sobolewskiej, Ewie Kwiecień, Beacie Dziedzic-Szewczyk, Barbarze Lewandowskiej za ogromne zaangażowanie oraz doskonałe przygotowanie zajęć na każdy dzień. Podziękowania kierujemy także do p. Urszuli Kaczmarek i Barbary Sołoduchy oraz wszystkich rodziców  za współpracę
i pomoc.

Marta Cacek
Miejski Ośrodek Kultury
w Moryniu