KIERMASZ ŚWIĄTECZNY W MORYNIU

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu zaprasza stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, świetlice wiejskie i środowiskowe orz osoby prywatne do zaprezentowania się podczas Jarmarku Świątecznego. Jarmark odbędzie się 17 grudnia 2017 r. w Moryniu, Plac Wolności w godzinach 15:00-19:00.

Zgłoszenia w sekretariacie MOK do 12 grudnia lub na adres mokmoryn@gmail.com.