XII wernisaż prac grupy plastycznej „Piąty wymiar”

W niedzielę 2 grudnia br. odbył się kolejny XII wernisaż prac grupy plastycznej „Piąty wymiar” działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu. Grupa składa się wyłącznie z dorosłych twórców nieprofesjonalnych, tworzących głównie w technice malarstwa olejnego pod merytoryczną opieką p. Beaty Dziedzic-Szewczyk.

Tym razem na wystawie zaprezentowane zostały prace, do interpretacji, których kluczem była analiza koloru. Stąd też tytuł wystawy: „Trudne barwy” i odwołania do symboliki koloru, psychologii barwy oraz teorii barw. Trudnych barw doszukiwaliśmy się w barwach narodowych, w kolorach naszego otoczenia, w kolorystyce ubrań członków grupy, a nawet w piosenkach wykonanych w trakcie wernisażu przez Piotra Suchomskiego. Po takim wstępie inny też był odbiór obrazów zgromadzonych na wystawie, które przez wiele osób ocenione zostały bardzo pozytywnie.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i  zapraszamy na kolejne wystawy w przyszłym roku.

Grupa plastyczna „Piąty wymiar”: Beata Dziedzic-Szewczyk, Paulina Dziedzic, Jadwiga Fragstein-Niemsdorff,  Iwona Mandziej , Janina Markowska,  Katarzyna Łyczko, Anna Rumbuć,  Elżbieta Roewer,  Danuta Słobodzian,  Maryla Szynklewska,  Marek Szynklewski,  Barbara Ziemiańska.

 Autor: Jadwiga Fragstein- Niemsdorff