Informacja

Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu uprzejmie informuje, iż z dniem 30 marca 2020 r. przestanie funkcjonować adres e-mail: mokmoryn@gmail.com Nowy adres e-mail, przez który można kontaktować się z nami to: sekretariat@mokmoryn.pl Prosimy o zmiany naszych adresów e-mail w państwa elektronicznych skrzynkach kontaktowych.