Ferie zimowe 2023 w Gminie Moryń – podsumowanie.

Miejski Ośrodek Kultury, Zespół Szkół w Moryniu oraz Stowarzyszenia w Gminie Moryń były organizatorami zajęć podczas ferii zimowych w dniach od 13 do 24 lutego br. Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu przygotował zintegrowany program zajęć pozwalający na uczestnictwo dzieci w różnych formach aktywności.

Tegoroczne ferie odbyły się pod hasłem „Kreatywnie z MOKiem” – zrealizowane przez pracownię plastyczną, bibliotekę miejską, studio muzyczne oraz pracownię rysunku i szachów. Zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem ”Kolorowo-bibułkowo. Jesteśmy różni, ale równi – tolerujemy siebie”. Odbyły się zajęcia z programowania i kodowania robotów Photon i Lego Spike Prime oraz gier edukacyjnych: rummikub, scrabble i memory. Dzięki współpracy instruktorów, zadania – jakie miały do wykonania dzieci – dawały możliwość wykazania się grupowo i indywidualnie. Zajęcia muzyczne obejmowały naukę gry na instrumentach, warsztaty wokalne oraz rytmika dla dzieci i dorosłych. W sali biura Geoparku odbyła się lekcja muzealna oraz gra historyczna związana z Gminą Moryń.
W świetlicach wiejskich odbyły się przedstawienia teatralne poświęcone profilaktyce uzależnień i relacjom międzyludzkim, a także zajęcia o charakterze sportowym – propagującym zdrowy tryb życia. Odbyły się konkursy sprawnościowe i pogadanki na temat profilaktyki uzależnień, między innymi poruszono problem nadużywania narkotyków, nikotyny, alkoholu i dopalaczy. Oprócz tego, zorganizowano zajęcia kulinarne i plastyczno-techniczne, zabawy z wykorzystaniem gier planszowych.

Pokazy, przedstawienia teatralne oraz zabawy z animatorami dofinansowano ze środków finansowych Gminy Moryń, za co serdecznie dziękujemy.

Bardzo dziękujemy dzieciom z Gminy Moryń oraz dzieciom spędzającym ferie w Moryniu za liczny i aktywny udział w zajęciach.

Dyrektor MOK w Moryniu bardzo dziękuje instruktorom i opiekunom świetlic wiejskich za ogromne zaangażowanie oraz doskonałe przygotowanie zajęć na każdy dzień. Podziękowania kierujemy także do instruktorów i opiekunów z DPS w Moryniu, za przygotowanie uczestników do zajęć w domu kultury.

Marta Cacek
dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Moryniu