Informacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu

  • od 2 lipca br. wznowione zostaną zajęcia z rysunku oraz szachy;
  • spotkania odbywać się będą w środy i czwartki o godz. 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00, czas trwania 45 min;
  • w pracowni może się znajdować jednorazowo dwoje dzieci + opiekun;
  • można się zgłaszać parami;
  • po każdych zajęciach nastąpi dezynfekcja pomieszczenia oraz przyborów
  • wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z instruktorem B. Dziedzic-Szewczyk lub pod numerem tel. 914146 123 (sekretariat MOK)

Jednocześnie informujemy, że od 22 czerwca wznowione zostały stacjonarne zajęcia plastyczne oraz muzyczne i kontynuowane będą przez cały okres wakacji szkolnych z wyjątkiem kilkudniowych przerw, związanych z urlopami wypoczynkowymi. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego, związanego z COVID 19.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 914146123.

Marta Cacek

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury

W Moryniu