Regulamin organizacji i uczestnictwa w imprezie plenerowej festynu pn. Sport i Rozrywka”